Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Gårdsförsäljning av vin

Carina tycker tillSkapad av Carina Sandor 17 okt, 2011 13:48
I helgen hade Folkpartiet Liberalerna landsmöte i Karlstad. Riktigt bra och roligt. Dessutom framgångsrikt för både partistyrelse och liberala kvinnor.

Framför allt i två diskussioner var jag uppe och debatterade, angående gårdsförsäljning av vin och en extra pappamånad inom föräldraförsäkringen.

Om jag börjar med den sistnämnda, tycker jag beslutet blev helt riktigt - inte en tredje pappamånad. Jag tycker det är helt upp till varje familj att bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. De pappamånader som finns idag är tillräckliga. Dessa har bidragit till att jämställdheten har ökat avseende uttaget av föräldradagar. Dessutom har regeringen infört jämställdhetsbonus, som ytterligare ska öka incitamenten att vara hemma med sina barn.

Om Folkpartiet får avgöra regeringens beslut i den frågan, kommer jämställdhetsbonusen att dubbleras och marknadsföras på ett mycket bättre sätt än idag.

Jämställdhet uppnås med ökad kunskap och tar tid, alltför lång anser en del. Så kanske det är, men jag tycker inte att man ska tvinga in familjer i något som inte efterfrågas.

Vad gäller gårdsförsäljningen av vin, har jag tidigare tyckt att självklart ska vi prova detta i vårt avlånga land. Det skulle uppmuntra entreprenörskapet och gynna besöksnäringen, framför allt på landsbygden. Men, jag har ändrat mig, av den anledningen att om vi släpper detta fritt kommer EU-domstolen ta bort vårt detaljhandelsmonopol på området, vilket i sin tur kommer leda till att det blir fri konkurrens inom alkoholförsäljningen. En ökning av antalet försäljare innebär en ökad tillgänglighet, vilket leder till ökad alkoholkonsumtion, vilket definitivt inte är bra, framför allt inte för våra barn och ungdomar.

Här följer mitt inlägg från landsmötet:
"Folkpartiet är ett parti som arbetar för de utsatta i samhället, både vuxna och barn. Den socialpolitiska rapporten tar steg i rätt riktning, mot förändringar som ser till att våra barn och ungdomars rättigheter står i centrum.

Folkpartiet är också ett parti som sätter individen i centrum. Jag kan förstå att man vill vara väldigt liberal vad gäller alkoholpolitiken, att vi ska ha friheten att köpa alkohol i privata butiker och på olika gårdar. Jag har själv förordat en försöksperiod, men nu säger EU-rätten stopp, om vi i Sverige vill behålla detaljhandelsmonopolet och folkpartiets alkoholpolitik. Och det vill vi!!

Att göra alkoholen mer tillgänglig, skulle inte gynna varken vuxna eller barn. En ökad tillgänglighet leder till ökad alkoholkonsumtion! Det är inte att ta ansvar för de mest utsatta!

Systembolagets beslut nu i veckan, att öka möjligheterna att beställa lokalt producerade drycker på tillverkningsstället, via webben eller i butik, är fullt tillräckligt.

Kontentan blir att vi kan ha kvar vår alkoholpolitik, vårt monopol, Sveriges folkhälsomål, och framför allt, vi tar ansvar gentemot de mest utsatta, våra barn och ungdomar!"


  • Kommentarer(0)//blogg.carinasandor.se/#post57