Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Katastrofmöte

Carina tycker tillSkapad av Carina Sandor 31 okt, 2011 19:45
Förra veckan hade vi kommunstyrelsemöte i Skinnskatteberg - rena katastrofen!!

Åter igen ett möte där den socialdemokratiska ledningen överlämnar dirigentpinnen till vänsterpartiet. Det är bara att gratulera vänsterpartiet, som lyckats överta makten i majoriteten, med endast 2 av 31 mandat i kommunfullmäktige.

Vad gör socialdemokraterna? Är det så här Skinnskatteberg ska styras resten av mandatperioden?

För en och en halv vecka sedan hade jag och kommunstyrelsens ordförande en debatt i radio Västmanland, med temat insyn och påverkansmöjligheter ett år efter valet. Ks-ordförande Lars Andersson (s) menar att det finns alla möjligheter till insyn, via olika former av möten. Pyttsan heller! Sista ks-mötet var ett typexempel på hur den sk. demokratiska processen går till i Skinnskatteberg.

Ett av ärendena på ks-mötet var budget 2012. Ingen ska tro annat än att vi envist försökte prata för våra budgetförslag, så mycket vi kunde. Och vad hände, jo, ingen respons överhuvudtaget. Totalt nollställt. Vi trodde att det var fler partier än alliansen som var intresserade av att diskutera olika förslag, för att få bästa möjliga resultat för kommunen, men icke sa nicke! Ingen från majoriteten - ingen! - var intresserad av våra förslag. Man bemödade sig inte ens att yrka avslag. Man visade bara total nonchalans.

Här nedan följer några av våra förslag, som majoriteten avslagit:

- En sänkning av avgiften för trygghetslarm för våra äldre. Idag kostar larmen 250 kr/månad. Vi vill sänka avgiften till 100 kr/månad, en nivå som betydligt fler äldre har råd med. Detta skulle ge en merkostnad för kommunen på 90 000 kr.

- Gratis kulturskola för våra barn och ungdomar. En merkostnad på 100 000 kr för kommunen.

- Inrättande av oppositionsråd, 1 dag/vecka, vilket skulle underlätta insyns- och påverkansproblematiken och på ett bättre sätt spegla demokratin i Skinnskatteberg. Alliansen har drygt 45 % av rösterna, men ingen möjlighet att påverka. Intresset finns inte från majoritetens sida att stödja en sådan demokratisk förbättring. Detta skulle innebära en merkostnad på 120 000 kr för kommunen.

- Dessutom avslog majoriteten vår motion som handlade om att utreda förutsättningarna för en fritidsgård i södra kommundelen. Totalt ointresse!

Jag kan varmt rekommendera alla intresserade att komma på något av våra kommunstyrelsesammanträden. Då får ni se hur den demokratiska verkligheten ser ut i Skinnskatteberg.

  • Kommentarer(1)//blogg.carinasandor.se/#post58