Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Regionbildning

Carina tycker tillSkapad av Carina Sandor 12 jan, 2012 08:50
Reservation avseende Region Mälardalen

Vi anser att den naturligaste regionbildningen för Västmanlands län är att bilda en tillväxtregion tillsammans med Södermanlands och Uppsala län. Allianspartierna i Västmanland har tidigare arbetat hårt för en Mälardalsregion där Stockholm skulle ingå. Nu vill Stockholm av olika skäl vara en egen region, vilket gör det naturligt att de kringliggande länen nu istället bildar en egen region.

Skälen till detta är många. Strömmarna av arbetsresor går tydligt mot Stockholm och mellan Västmanlands och Uppsala län respektive Södermanlands län i första hand. Mälardalsregionen har utvecklat en ”näringslivsregion” som känns naturlig. Samarbetet mellan en stockholmsregion och en region bestående av länen runt omkring kommer att vara självklar.

En regionbildning har en mycket lång tidsmässig horisont. Självklart får aldrig partipolitiska överväganden vara vägledande. Vi ser det i första hand som en fråga om naturlig tillväxtregion och en region som kan utvecklas och vara konkurrenskraftig i ett Europeiskt perspektiv. Ur detta perspektiv är Mälardalen en liten region men lika fullt en kraftfull sådan. Att ”slå sönder” Mälardalen genom att dela regionen längs Västmanlands-Upplandsgränsen vore en dålig lösning.

Landstingsmajoriteten vill av något skäl bilda en region med Örebro och Södermanlands län. Detta har även kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg ställt sig positiv till i eget remissyttrande (dnr 2011:1221-101). Vi från alliansen i Skinnskatteberg anser detta vara en dålig lösning för Västmanland. Istället bör Västmanland bilda region med Södermanland och Uppsala. Vi har inget emot Örebro som samarbetspartner men det är inte västerut vi i första hand vänder oss.

Alliansen i Skinnskatteberg (c, fp, kd, m) avslår således förslaget om att Västmanland bildar region med Södermanland och Örebro.

  • Kommentarer(0)//blogg.carinasandor.se/#post60