Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Unga ska ha jobb

Carina tycker tillSkapad av Carina Sandor 14 mar, 2012 12:38
Nu är det dags att kommunsverige tar tag i frågan om ungdomsarbetsarbetslöshet. På rixmötet förra helgen diskuterade ca 800 folkpartister frågan. Jan Björklund har i sitt senaste nyhetsbrev skrivit alldeles ypperligt om vad som behöver göras:

"Jag befinner mig i Västerås där 800 folkpartister är samlade till riksmöte. I mitt tal som jag nyss avslutade ägnade jag en bra stund åt en av Sveriges verkliga utmaningar - ungdomsarbetslösheten.

Under lång tid har Sverige haft högre arbetslöshet för unga än flera jämförbara länder. Så har det varit oberoende av vilken regering vi har haft och oberoende av konjunkturläge.

Självkritik är på sin plats. Jag är självkritisk. Men det bör alla partier vara, både i regering och i opposition.

Vad är då orsaken till vår högre arbetslöshet bland unga? Två orsaker pekas ofta ut av forskare. För det första att gymnasiets yrkesutbildningar är mer teoretiskt inriktade här än i andra länder, vilket ger fler avhopp. För det andra att Sverige har höga lägstalöner och därmed höga ingångslöner för ungdomar.

Om detta nu är skälen kan det tyckas rimligt att börja med att rätta till dessa felaktigheter. Men från många håll har det varit svårt att ta tag i de verkliga orsakerna till ungdomsarbetslösheten. Låt mig peka ut några reformer som vi genast bör börja arbeta med.

Avhoppen från gymnasiet är förfärande höga. Den som hoppar av får inget slutbetyg, vilket är avskräckande för arbetsgivare vid en anställningsintervju. Gymnasiereformen, Gy11, gör det möjligt för elever att läsa yrkesprogram med en något mindre del teoretiskt innehåll. Det blir också möjligt att läsa de treåriga yrkesprogrammen i lärlingsform.

Men sanningen är att detta inte räcker. Vi kommer att behöva ytterligare en yrkesutbildningsreform, där jag menar att det måste vara möjligt att gå kortare yrkeskurser än tre år. Det är bättre med fullföljda yrkesutbildningar som är ett- eller tvååriga, än en påbörjad treårig utbildning som inte fullföljs.

De svenska ingångslönerna är för höga för många ungdomar. Jag är en stark försvarare av den svenska modellen, som innebär att parterna på arbetsmarknaden bestämmer löner och anställningsvillkor. Men den har en stor svaghet. De som står utanför och ännu inte har fått sitt första jobb är inte representerade vid förhandlingsbordet. När facken kämpar för att få upp kollektivavtalens lägsta löner är det medlemmarna med jobb de värnar om.

Parterna måste öppna upp för ungdomar genom att tillåta lägre löner för de yngsta som saknar erfarenhet. Jag har idag uppmanat alla liberala politiker i kommuner och landsting att gå före. Vi kan skapa förutsättningar för fler jobb åt unga genom att införa ungdomsavtal med något lägre lön. Det är bättre att 19-åringar har ett jobb med en lägre lön, än att de går arbetslösa med socialbidrag."

  • Kommentarer(1)//blogg.carinasandor.se/#post66