Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Om ungdomsarbetslösheten

Carina tycker tillSkapad av Carina Sandor 29 maj, 2012 14:15

Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i vårt land, men siffrorna som finns i Martin Anderssons insändare kräver en förklaring. I den officiella statistiken på vilka ungdomar mellan 15 och 24 år som är arbetslösa i vårt land räknas även nedanstående grupper in:

1. alla 15-åringar, vilka går i åk 9 i den obligatoriska grundskolan

2. alla gymnasieelever i landet

3. alla som studerar vid universitet och högskolor, folkhögskolor etc upp till 24 år

Officiell statistik räknar med att denna grupp utgör 49% av de ungdomar som redovisas som arbetslösa. Jag är alldeles säker på att en stor majoritet av dessa vill fortsätta sina studier, tills de nått de mål de har med sin utbildning. Vi behöver ju också höja kompetensen hos våra ungdomar, eftersom arbetsmarknaden många gånger har svårt att hitta sökande med rätt kompetens.

Alltså kan man inte påstå att var fjärde ungdom är arbetslös i meningen att de är arbetssökande. SCB redovisar en ungdomsarbetslöshet på 22 %, men i själva verket ligger den på ca13%, och det är naturligtvis inget att glädjas åt.

Vad har då socialdemokraterna för förslag? 1. Ta bort den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga! 2. Utbildningstvång för ungdomar som inte har gymnasieutbildning 3. 57.400 platser fler inom högskola,vuxenutbildning etc.

Folkpartiet har fler förslag än så: 1.Förändra skolan, så att färre unga slås ut. En långsiktig och viktig satsning. 2. Ändra turordningsreglerna, så att unga får bättre chanser på arbetsmarknaden. 3. Verka för lägre ingångslöner, vilket skulle öka lönespridningen. Detta är en facklig fråga, som flera fackförbund redan tagit till sig. 4. Inför ungdomsavtal inom kommuner och landsting. Förebilden är det ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna kommit överens om. 5. Kommuner ska erbjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har försörjningsstöd. 6. Det ska löna sig för unga med socialbidrag att ta deltidsjobb. 7. Inför lärlingsprovanställningar.

Utbildningstvång för ungdomar utan gymnasiekompetens är vi helt emot. Alla ungdomar som vill komplettera sina betyg för att få full gymnasieutbildning, har redan idag möjlighet att få det via Komvux.

  • Kommentarer(0)//blogg.carinasandor.se/#post68